Wydział Farmacji

Kierunek: Analityka Medyczna IV Rok

Przedmiot: Propedeutyka Medycyny Klinicznej

Miejsce odbywania zajęć: Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM ul. Śniadeckich 10, Kraków

Prowadzący zajęcia:

  • dr n. med. Barbara Wizner
  • dr n. med. Karolina Piotrowicz
  • lek. med. Anna Głuszewska
  • lek. med. Anna Kańtoch
  • lek. med. Monika Rybicka

Harmonogram zajęć:

  Analityka Medyczna IVrok Organizacja Zajęć Z Propedeutyki Med.klinicznej KChWiG 2018

  Analityka Medyczna Grafik Szczegółowy 2018