Granty naukowe

Granty naukowe:

„Badanie zmian konformacji hemoglobiny za pomocą spektroskopii ramanowskiej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz w grupie osób wyleczonych z choroby nowotworowej układu krwiotwórczego” – kierownik projektu: dr hab. med. Maria Fornal

,,Wpływ regularnej, umiarkowanej aktywności fizycznej i mózgowego czynnika neurotropowego na układ odpornościowy u osób starszych z sarkopenią – projekt realizowany jako substudy projektu SPRINTT” – kierownik projektu: dr hab. med. Anna Skalska, prof. UJ

„Ocena ilościowa i czynnościowa komórek NK u dorosłych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności” – kierownik projektu: dr med. Magdalena Strach

„Związek otyłości z sodowrażliwością ciśnienia tętniczego” – kierownik projektu: dr hab. med. Marcin Cwynar

„Badania wpływu wybranych opioidów i leków adiuwancyjnych o działaniu analgetycznym na aktywność immunologiczną mysich makrofagów” – kierownik projektu: dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Projekty międzynarodowe:

Triple A study – Advanced Approach to Arterial Stiffness study – projekt wieloośrodkowy europejski – NCT02318628 – kierownik projektu dr hab.med. Marcin Cwynar

M.H.M study – Mobility Hypertension Management study – projekt wieloośrodkowy europejski – NCT03454516 – kierownik projektu dr hab.med. Marcin Cwynar

SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia, grant nr 115621 – kierownik projektu dr hab. Anna Skalska, prof. UJ

Link do strony projektu:

http://www.mysprintt.eu     

FRAILTOOLS – Kompleksowa walidacja narzędzi oceny kruchości w badaniach przesiewowych i diagnostyce kruchości w różnych warunkach klinicznych i społecznych oraz zapewnienie instrumentów zintegrowanej opieki u osób starszych – kierownik projektu prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki

Oficjalna strona internetowa projektu:

www.frailtools.eu

NOMED – Nieinwazyjne monitorowanie pacjentów w wieku starszym celem wykrycia bezobjawowego migotania przedsionków. Projekt STRATEGMED – kierownik projektu prof. dr med. Tomasz Grodzicki

Link do strony projektu:

http://nomed-af.eu/

NEGLECT – Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych – wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. – kierownik projektu prof. dr med. Tomasz Grodzicki