Informacje ogólne

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunków:  Lekarskiego, Dietetyki, Lekarsko – Dentystycznego,  Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dla Wydziału Farmacji.

Studenci odbywający zajęcia praktyczne na terenie klinik, wchodzących w skład struktury Katedry, zobowiązani są do schludnego stroju, zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM, posiadania słuchawek lekarskich, a w okresie zimowym – zmiennego obuwia.

Obowiązuje noszenie identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem.

Miejsce przebierania się: szatnia studencka znajduje się na parterze koło wind przy wejściu od strony boiska, klucz do pobrania na portierni.

Rzeczy wartościowe należy pozostawić przy sobie.

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii koordynuje przedmiot  Geriatria i medycyna paliatywna – rok V

Informacje szczegółowe:

Geriatria i medycyna paliatywna – opis przedmiotu

Harmonogram:

   Harmonogram zajęć- Geriatria i medycyna paliatywna-2019/2020-semesstr I i II