Rok VI

Choroby wewnętrzne – VI WL

Koordynator przedmiotu „Choroby wewnętrzne”: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Koordynator przedmiotu „Choroby wewnętrzne dla VI roku”: prof. dr hab. Andrzej Surdacki

Koordynatorem zajęć w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii: dr Krzysztof Rewiuk.

Zajęcia odbywają się w ramach 8-tygodniowych bloków (łącznie 240h – średnio po 30h tygodniowo). Studenci pracują w grupach dwuosobowych pod opieką wyznaczonego mentora. Zajęcia mają charakter wprowadzenia w praktyczne wykonywanie zawodu lekarza – studenci uczestniczą w pracy zespołów lekarskich i opiece nad chorymi w oddziałach ostrych, oddziale diagnostycznym i oddziale reumatologii.

Miejsce odbywania zajęć: Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii ul. Śniadeckich 10

Sylabus modułu:

http://www.kardiologia2.wl.cm.uj.edu.pl/documents/84660411/0/sylabus_Praktyczne_nauczanie_kliniczne_choroby+wewnetrzne_2018.pdf/588770aa-e795-4577-843b-cc088fce16df

Ścieżki dydaktyczne:

 Harmonogram zajęć_VI rok_ścieżki dydaktyczne _2018/2019

Grafik _VI rok_ćwiczenia kliniczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii_2018_2019

  Grafik_VI rok ćwiczenia kliniczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii_2018/2019

Repetytorium:

 Repetytorium_VI rok_2018/2019

Kalendarz zajęć:

 KALENDARZ 2018/2019_VI rok

Zasady sprawowania nadzoru nad praktycznym nauczaniem klinicznym:

https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/02/zarz_14_2017_CM_6rok.pdf

Materiały dydaktyczne: