Wolontariat Zdrowy Kontakt

Interdyscyplinarne Koło Naukowe przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM („Zdrowy Kontakt”) 

Opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Karolina Piotrowicz

Opiekun dodatkowy: dr n. med. Krzysztof Rewiuk

Działalność Koła:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe („Zdrowy Kontakt”) to projekt realizowany w ramach Geriatrycznego Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM. 
Interdyscyplinarne Koło Naukowe skupia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Wydziału Psychologii UJ chcących kształtować kompetencje miękkie  i umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy z osobami w podeszłym wieku. Projekt Zdrowy Kontakt to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej program niefarmakologicznej wieloczynnikowej profilaktyki szpitalnego zespołu majaczeniowego u osób starszych, który realizowany jest od 2012 roku w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego.

Kontakt: 12-414-88-02