Geriatryczne Studenckie Koło Naukowe

Geriatryczne Studenckie Koło Naukowe

Opiekun Koła Naukowego: dr med. Karolina Piotrowicz

Kierownik : student Jakub Mrzyk

Działalność Koła:

Geriatryczne Studenckie Koło Naukowe to jednostka działająca przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM.
Geriatryczne Studenckie Koło Naukowe skupia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM chcących pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz kształtować kompetencje i umiejętności praktyczne w zakresie chorób wewnętrznych oraz schorzeń i problemów wieku podeszłego.

Zadania dydaktyczne Geriatrycznego Studenckiego Koła Naukowego realizowane są w formie cyklicznych spotkań seminaryjno-warsztatowych, przygotowywanych przez studentów pod kierownictwem Opiekuna Koła. Umiejętności praktyczne i kompetencje w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii studenci mogą rozwijać pełniąc dyżury towarzyszące  w  Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pod bezpośrednim nadzorem Opiekuna Koła.

W ramach Geriatrycznego Studenckiego Koła Naukowego studenci zachęcani są do samodzielnego podejmowania i realizacji projektów badawczych, których rezultaty prezentowane są na krajowych  i międzynarodowych konferencjach studenckich.

Kontakt: 12-414-88-02