Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

Opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Działalność Koła:

W ramach Koła realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 2.0!”

Dyplom dla Najlepszego Koła Naukowego w 2015 i w 2016 roku

Kontakt: 12 424 88 81