Koła naukowe


Geriatryczne Studenckie Koło Naukowe
Koło Naukowe Chorób Rzadkich
Wolontariat Zdrowy Kontakt
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej