Kierownik Katedry

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki